Przejdź do treści

Czym jest etyka zawodowa w pracy niani?

Czym jest etyka zawodowa w pracy niani?

Etyka zawodowa to ważny aspekt pracy w wielu dziedzinach, nie wyłączając opieki nad dziećmi. Niania odgrywa istotną rolę w życiu rodziny, dlatego ważne jest by kierowała się w pracy odpowiednimi wartościami i rozumiała wymiar etyczny swojej roli. Czym jest etyka zawodowa w pracy niani?

Etyka zawodowa w pracy niani przejawia się w konkretnych zachowaniach, które są odzwierciedleniem jej systemu wartości.

Uczciwość i lojalność.

Etyka zawodowa niani opiera się na zaufaniu rodziców do opiekunki, którą zatrudnili. To zaufanie buduje się na podstawie uczciwości i lojalności niani. Rodzice muszą być pewni, że mogą zaufać osobie, której powierzają swoje dzieci. Czasem zatajenie przez nianię jakiejś informacji (być może nieistotnej z punktu widzenia niani) może zachwiać zaufanie rodziców i bezpowrotnie przekreślić współpracę.

Bezpieczeństwo i dobro dzieci.

Etyka zawodowa niani opiera się przede wszystkim na trosce o bezpieczeństwo i dobro dzieci, które są pod jej opieką. To oznacza, że niania powinna zawsze działać w interesie dzieci i kierować się zasadą „najpierw dziecko”. Powinna dbać o ich zdrowie, bezpieczeństwo i ogólny dobrostan. Powinna unikać wszelkich działań lub zaniedbań, które mogłyby zaszkodzić dzieciom fizycznie lub emocjonalnie.

Zachowanie granic.

Niania powinna również być świadoma granic pomiędzy nią a rodziną, z którą współpracuje i szanować je. Oznacza to nie przekraczanie granicy prywatności rodziców, nie ingerowanie w ich życie osobiste, nawet jeśli relacja z rodzicami jest bardzo serdeczna i bezpośrednia. Powinna także zachować profesjonalny „dystans” w relacjach z dziećmi. Oznacza to umiejętność budowania bliskiej, ciepłej relacji, ale pamiętania, że jest profesjonalną opiekunką, a nie rodzicem. Niania powinna także wspólnie z rodzicami ustalić zasady i granice dotyczące pracy i obowiązków. Poświęcając na to czas na początku współpracy można uniknąć nieporozumień i konfliktów w przyszłości.

Zachowanie poufności.

Niania ma dostęp do prywatności rodziny, dlatego musi być dyskretna i szanować prywatne informacje, które może poznać podczas pracy. Zachowanie poufności i nieudostępnianie informacji osobom trzecim to ważna zasada etyki zawodowej.

Profesjonalizm.

Profesjonalizm to również ważny aspekt etyki zawodowej niani. Oznacza to terminowe przychodzenie do pracy oraz rzetelne wywiązywanie się z obowiązków zgodnie z umową zawartą z rodzicami. Oznacza traktowanie pracy i rodziców (jako pracodawcy) z szacunkiem. Profesjonalizm oznacza zaangażowanie i uczciwe podejście do pracy, szanowanie ustalonych zasad bez względu na to czy w domu są kamery lub przebywa któryś z rodziców.

Szczera komunikacja.

Etyczna niania komunikuje się z rodzicami otwarcie i szczerze. Informuje ich o postępach i zdarzeniach związanych z dziećmi oraz współpracuje z rodzicami w kwestiach dotyczących wychowania dziecka. Potrafi się przyznać do błędu lub niedopełnienia obowiązków. Szczera komunikacja jest kluczowa dla budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa rodziców. Umiejętność podejmowania trudnych tematów sprzyja budowaniu partnerskiej relacji.  Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek sytuacji, która może zagrażać dzieciom, niania powinna działać natychmiast poinformować rodziców.

Doskonalenie umiejętności.

Niania powinna umieć spojrzeć krytycznie na swoją pracę i jej efekty oraz dążyć do doskonalenia. Warto refleksyjnie analizować swoje działania, słuchać opinii rodziców, obserwować rozwój dziecka i swój na niego wpływ oraz być otwartym na sugestie poprawy. Etyczna niania dba o swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, aby stanąć na wysokości zadania w krytycznej sytuacji. Chętnie poszerza swoją wiedzę w dziedzinie rozwoju i wychowania dzieci, aby lepiej rozumieć i odpowiadać na potrzeby swoich podopiecznych.

Podsumowując, etyka zawodowa w pracy niani to zbiór zasad i wartości, których powinna ona przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobro dzieci oraz zaufanie rodziców. Etyczna niania kieruje się przede wszystkim takimi wartościami jak uczciwość, dyskrecja i profesjonalizm.

W procesie rekrutacji niani warto zainwestować czas i wysiłek na potwierdzenie tego, jakimi wartościami kieruje się niania w swojej pracy. Dzięki temu rodzic zapewni sobie spokój, a dzieciom odpowiednią opiekę. Agencja Dobrana Niania sprawdza ten aspekt w trakcie wywiadu kompetencyjnego z nianią oraz potwierdzając referencje z poprzednimi pracodawcami.

Więcej o procesie weryfikacji kandydatek na nianię przeczytasz TUTAJ.

Udostępnij artykuł

Tatiana Matwijów

Tatiana Matwijów

Jestem psychologiem, pasjonatką odkrywania i rozwijania ludzkiego potencjału. W ciągu ponad 20 lat pracy w międzynarodowych korporacjach z sukcesem dopasowałam ponad 1000 osób do różnorodnych stanowisk i zespołów. Pozytywne efekty w rekrutacjach osiągam dzięki połączeniu doświadczenia, profesjonalnych narzędzi oraz intuicji.

Już jest nowy e-book dla rodziców!
„7 kroków do wyboru najlepszej niani dla twojego dziecka. Praktyczny przewodnik dla rodziców”
Chcesz pobrać bezpłatnie pierwszy rozdział i przekonać się ile praktycznych wskazówek i narzędzi możesz zyskać?
Zapisz się do newslettera!

Logowanie

E-mail *
Hasło *

Chcę porozmawiać o szczegółach oferty

Już niebawem uruchomimy wszystkie funkcjonalności dostępne na stronie Dobrana Niania.
Chcesz żebyśmy poinformowali Cię o starcie strony?
Zapisz się do newslettera!

Resetowanie hasła

Please select form to show

Logowanie